Pomozte nám podpořit rodiny. Soutěž Obec přátelská rodině startuje.

Praha, 31. května 2013

Získat více obcí, které budou podporovat rodiny a zlepšovat podmínky pro jejich život. To je cílem soutěže, kterou pošesté vyhlašuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Vítězové si mezi sebe rozdělí 6 milionů korun, které využijí právě ve prospěch rodin. Nový ročník celostátního klání Obec přátelská rodině oficiálně vyhlásil dnes ve sněmovně 1. náměstek ministryně práce a sociálních věcí Petr Krůček.

„Rodina je základní hodnotou v naší společnosti a my se snažíme ji podporovat. Zároveň chceme inspirovat také obce, které s plánováním ve prospěch svých rodin teprve začínají, říká ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová a dodává: „Nejde jen o to získat dotaci na projekt. Ale je to prestižní věc být právě tím politikem - starostou, který na život rodin myslí i při práci pro obec.“

Projekt má ocenit města a obce, které se zaměřují na rodiny a počítají s nimi při plánování a vytváří co nejpříznivější prostředí a podmínky pro rodinný život. MPSV během předchozích pěti ročníků rozdělilo v rámci tohoto projektu už téměř 30 milionů korun. Zástupci oceněných měst z minulého ročníku dnes ve sněmovně představili své vítězné projekty, a jak dokázali využít dotace spojené s oceněním. Vítězové předchozích ročníků peníze využili například na podporu příměstských prázdninových táborů, dovybavení dětských hřišť, zajištění seminářů o rodičovství a výchově dětí, vytvoření nových informačních zdrojů se zaměřením na rodiny (weby či brožury o službách pro rodiny apod.), oslavy Dne dětí, Dne rodin či tradičních svátků, vytvoření dětských koutků, projekty zaměřené na spolupráci mateřských škol a zařízení pro seniory.

Podmínkou účasti v soutěži je předložení tzv. koncepčního dokumentu rodinné politiky, nutného základu úspěšného dlouhodobého plánování v této oblasti. Soutěže se i v letošním roce mohou zúčastnit všechna města, obce, statutární města a městské části nebo obvody statutárních měst z celé České republiky. Své síly poměří v pěti kategoriích podle velikosti počtu obyvatel. Přihlášky do soutěže je možné zasílat do konce prosince 2013. Odborný tým sestavený ze zástupců vyhlašovatelů vše vyhodnotí, posoudí i plán rozvoje rodinné politiky. Vítěze pak vyhlásí ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová v březnu 2014.Soutěž spolu s ministerstvem pořádá Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center a Svazem měst a obcí ČR

Více informací o soutěži včetně přihlašovacího formuláře, soutěžních podmínek a informací z předchozích ročníků najdete na webu www.obecpratelskarodine.cz.

Štěpánka Filipová
tisková mluvčí

 

 

Aktuality

Vyhlašovatelé a partneři Mediální partneři
Logo MPSVStálá komise pro rodinu PSP ČR - logoSíť MC - logoLogo RodinaLogo Acer Association Časopis Moderní obec - logoČasopis Naše rodina - logoazrodina.cz - logoDětská tisková agentura - logo